Telefonia jest usługą oferowaną w ramach Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET”. Telefonia realizowana jest na bazie fizycznej warstwy teleinformatycznej (czyli warstwy transmisji danych) Sieci. Jest to telefonia mająca wszystkie cechy użytkowe telefonii stacjonarnej, ale też wyróżniająca się dodatkowymi zaletami wynikającymi z faktu jej realizacji w nowoczesnej technologii VoIP.