Najczęściej zadawane pytania

 

Jak zainstalować telefon „PULNET”?


 

Na wstępie trzeba głosić się do Operatora (Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Centralna 2, II piętro, p. 206).

Jeśli masz internet „PULNET”, nie wymagana jest żadna instalacja.

Jeśli nie masz internetu „PULNET”, a w lokalu który wskazujesz istnieje taka możliwość, wykonana zostanie identyczna instalacja jak na potrzeby internetu Ta instalacja w przyszłości może posłużyć dostarczeniu internetu, więc w porozumieniu z instalatorami postaraj się rozsądnie wybrać lokalizację gniazda.

 

 

 

Jak zachowując numer, przenieść telefon od innego operatora do sieci „PULNET”?


 

Na wstępie trzeba głosić się do Operatora (Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Centralna 2, II piętro, p. 206).

Twoje dotychczasowe gniazdo telefoniczne (np. TPSA) nie może być wykorzystane, jednak jeśli masz internet „PULNET”, nie wymagana jest dodatkowa instalacja.

Jeśli nie masz internetu „PULNET”, a w lokalu który wskazujesz istnieje taka możliwość, wykonana zostanie identyczna instalacja jak na potrzeby internetu. Ta instalacja w przyszłości może posłużyć dostarczeniu internetu, więc w porozumieniu z instalatorami, postaraj się rozsądnie wybrać lokalizację gniazda.

 

 

 

Czy w sieci „PULNET” mogę używać zwykłego aparatu telefonicznego?


 

Podstawowym funkcjom (odbieranie, inicjowanie rozmowy i sama rozmowa) sprosta niemal każdy przewodowy lub bezprzewodowy telefon z wybieraniem tonalnym (DTMF). W zakresie niestandardowych funkcji telefonu (identyfikacja numeru rozmówcy, przekierowywanie rozmów itd.), niektóre aparaty mogą okazać się nieskuteczne.

 

 

 

Czy aparat telefoniczny jest jedynym urządzeniem wymaganym w moim domu?


 

Abonent telefonii w telekomunikacyjnej sieci „PULNET” dostaje do użytku bramkę telefoniczną SIP, która umożliwia podłączenie zwykłego telefonu do sieci „PULNET”. Bramka SIP to niewielka, zasilana poprzez zasilacz z gniazda 230V skrzyneczka. W przypadku równoczesnego posiadania w sieci „PULNET” telefonu i Internetu, bramka SIP dzieli sygnał na oba urządzenia: telefon i komputer.

 

 

 

Czy telefonia „PULNET” jest zwykłą telefonią stacjonarną?


 

Telefonia „PULNET” jest telefonią realizowaną w nowoczesnej technologii VoIP. Dzięki temu ma wszystkie cechy użytkowe telefonii stacjonarnej, ale ma też dodatkowe zalety, charakterystyczna dla technologii VoIP.

 

 

 

Co różni telefonię VoIP od tradycyjnej telefonii?


 

Co różni telefonię VoIP od tradycyjnej telefonii?

Abonent tradycyjnej telefonii stacjonarnej powiązany jest z końcówką własnej linii telefonicznej poprowadzonej od centrali do siedziby Abonenta. Nic innego, a jedynie ta linia identyfikuje go w centrali jako konkretnego Abonenta.

Abonent telefonii VoIP identyfikowany jest poprzez unikalnie zakodowaną bramkę SIP (podobnie jak Abonent telefonii komórkowej identyfikowany jest poprzez unikalną kartę SIM włożoną do aparatu). Bramka SIP kontaktuje się z własną centralą telefoniczną przez internet (np. przez sieć „PULNET”). Nie istnieje żadna specjalna fizyczna linia telefoniczna pomiędzy centralą i abonentem. W telefonii VoIP w zasadzie nie istnieje więc pojęcie „zakończenia sieci”. Jest to telefonia w pełni mobilna, a nie mobilna z ograniczeniami jak telefonia komórkowa. W telefonii VoIP nie ma pojęcia roamingu. Nie zna ona ograniczeń innych niż brak dowolnego stacjonarnego lub mobilnego dostępu do internetu.

 

 

 

Czy mogę użyć innego terminalu, niż bramka SIP dostarczona przez Operatora?


 

Tak. Funkcję bramki SIP może spełniać inny terminal, a w tym odpowiedni router, terminal mobilny łączący się z internetem bezprzewodowo. Można też zaimplementować konto SIP na komputerze, poprzez wyposażenie go w odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne.

 

 

 

Jakie warunki muszę spełnić, aby używać mojego konta SIP na dowolnym terminalu?


 

Aby uzyskać dane konfiguracyjne konta SIP otwierając w ten sposób drogę do samodzielnego zaimplementowania go na dowolnym terminalu, należy osobiście zgłosić się do siedziby Administratora Sieci „PULNET” (zakładka „KONTAKT”).