Telewizja jest usługą oferowaną w ramach Sieci Telekomunikacyjnej „PULNET”. Telewizja jest historycznie najstarszą ofertą Sieci. Usługa ta realizowana jest na bazie fizycznej warstwy telewizyjnej Sieci, która jest niezależna od fizycznej warstwy teleinformatycznej (czyli warstwy transmisji danych). W ramach usługi telewizyjnej, Abonent otrzymuje możliwość odebrania ze swojego telewizyjnego gniazda abonenckiego programów radiowych analogowych FM, programów telewizyjnych analogowych, programów radiowych cyfrowych T-DAB+ oraz programów telewizyjnych cyfrowych DVB-C i DVB-T.