Konfiguracje

Obecnie w siedzibie Abonenta, często występują wymagające połączenia z internetem liczne terminale, a nie jedynie jeden komputer, jak to miało miejsce na początkowym etapie rozwoju globalnej sieci. Tymi terminalami są komputery biurkowe i przenośne, smartfony, smart-TV, drukarki sieciowe itp. Aby wszystkie te urządzenia domowe czy biurowe mogły korzystać z dobrodziejstwa internetu, w siedzibie Abonenta wymagany jest router, oddzielający sieć zewnętrzną (miejską) od wymienionych urządzeń, które w sumie należą do sieci wewnętrznej Abonenta. Wśród nich, router stanowi jedyne urządzenie, które wymaga konfiguracji do współpracy z siecią miejską. Abonent otrzymuje od Operatora prawidłowo skonfigurowany router, lub dane konfiguracyjne, które są niezbędne dla dokonania tej konfiguracji.

Zależnie od możliwości routera i potrzeb Abonenta, po stronie wewnętrznej, sieć może być przewodowa, bezprzewodowa lub mieszana.

Jeśli Abonent sam dokona konfiguracji swojego nowego sprzętu który ma być włączony bezpośrednio do sieci miejskiej, np. routera po jego zmianie na nowszy model, musi pamiętać o następujących zasadach:

  • o prawidłowym skonfigurowaniu routera;
  • o podłączeniu gniazda WAN routera do sieci miejskiej;
  • o zgłoszeniu do biura obsługi lub do technika dyżurnego faktu zmiany sprzętu.

W wyniku takiego zgłoszenia, Operator chwilowo zdejmie blokadę na numer sprzętowy urządzenia Abonenta. Numer nowego sprzętu zostanie automatycznie sczytany, i w miejsce poprzedniego wpisany na listę uprawnionych urządzeń sieciowych, a port abonencki ponownie zablokowany dla innych (w domyśle: ewentualnych nieautoryzowanych) urządzeń.