Telefonia IP

 

Telefonia IP


 

Typowa telefonia stacjonarna wymaga stałej linii abonenckiej, a więc skrętki dwuprzewodowej doprowadzonej od „miejskiej” centrali telefonicznej do zakończeniem linii telefonicznej w siedzibie Abonenta.

Nowoczesna telefonia świadczona w technologii IP, to telefonia nie zupełnie stacjonarna!

Mimo że Abonent telefoniczny telefonii IP na ogół formalnie jest abonentem telefonii stacjonarnej (na takich warunkach ma podpisaną z Operatorem umowę), to jednak telefonia świadczona w nowoczesnej technologii IP, w odróżnieniu do telefonii stacjonarnej, wykazuje dwie istotne zalety:

1. Po pierwsze, telefonia IP charakteryzuje się tym, że nie wymaga stałej linii telefonicznej od centrali do lokalizacji Abonenta telefonicznego. Może on z niej korzystać nie tylko w jednej konkretnej lokalizacji gdzie występuje zakończenie linii abonenckiej lokalnego przewodowego dostawcy internetu, ale także w dowolnym innym miejscu zakończenia linii abonenckiej tego dostawcy, a nawet w dowolnym miejscu świata na zasadzie dostępu do internetu. Autoryzacji Abonenta telefonicznego w telefonii IP dokonuje się nie tak jak w typowej telefonii stacjonarnej poprzez identyfikację w centrali konkretnej fizycznej linii telefonicznej zakończonej w siedzibie Abonenta telefonicznego, ale poprzez skonfigurowaną unikalnymi danymi konkretnego Abonenta telefonicznego, telefoniczną bramkę SIP Abonenta. Bramka to niewielkie urządzenie występujące pomiędzy siecią a stacjonarnym aparatem telefonicznym. W tym sensie telefonia IP zbliżona jest raczej do telefonii komórkowej, gdzie Abonent identyfikowany jest „programowo” poprzez kartę Abonenta umieszczoną w aparacie, nie zaś sprzętowo poprzez sam aparat, ani poprzez miejsce w którym ten aparat w danej chwili się znajduje. Dane konfiguracyjne konta SIP Abonenta telefonii IP są oczywiście unikalne w wymiarze światowym, tak jak unikalny jest jego numer telefonu z prefiksem +48. Prawidłowo skonfigurowaną (oprogramowaną) bramkę SIP, Abonent może wpiąć do internetu w dowolnym miejscu świata i korzystać tam z własnego telefonu.

2. Po drugie, telefonia IP charakteryzuje się tym, że Abonent telefoniczny może z telefonii korzystać nie jedynie poprzez dostarczoną i skonfigurowaną (oprogramowaną) przez Operatora bramkę. W telefonii IP, znając dane konfiguracyjne swojego własnego konta SIP, sam Abonent telefoniczny może zaimplementować swój terminal SIP ZAMIAST na dostarczonej przez Operatora telefonicznego bramce, na innym urządzeniu, a w tym na telefonie przenośnym który posiada funkcję SIP i ma na przykład bezprzewodowy dostęp do internetu. Nowe telefony komórkowe, poza swoją podstawową funkcją, posiadają dodatkowo możliwość zaimplementowania terminalu SIP poprzez wprowadzenie danych konta (nawet kilku kont) SIP, niekiedy nawet bez konieczności instalowania w telefonie dodatkowej aplikacji. Można też konto SIP utworzyć na przystosowanym do tego domowym routerze, laptopie lub podobnym terminalu internetowym podłączonym przewodowo lub bezprzewodowo do internetu.

Aby mieć możliwość zaimplementowania swojego własnego konta SIP na innym terminalu internetowym niż dostarczona przez Operatora bramka SIP, Abonent telefoniczny musi znać dane konfiguracyjne swojego konta SIP.

U niektórych Operatorów Abonent ma prawo wystąpić o dane swojego konta SIP. W tym celu powinien udać się do Administratora, dla podpisania odpowiedniego wniosku.

Ważna uwaga: Niezależnie od miejsca korzystania z telefonu, a więc niezależnie od faktycznej lokalizacji terminala, lokalizacja Abonenta dla numerów alarmowych oraz innych numerów skróconych będzie właściwa dla lokalizacji wykazanej w umowie z Operatorem, a nie dla faktycznej lokalizacji Abonenta.